...

Tekst som er med i MKV filen henter du inn i spilleren du bruker. Teksten du skal legge til kan ofte være definert med navn UND (Undefined Language (udefinert språk) )     Subtitle i MKV Fil       Subtitle i MKV Fil      


         Subtitle i MKV